LUOTONANTO

Yritysten maksuviiveet yleistyvät edelleen

Maksuviivetiedot antavat mahdollisuuden suojata omat saatavat ennen kuin asiakkaalla ilmenee vakavampia ongelmia. Lindorff tarjoaa nyt maksuviivetietoa asiakkailleen osana luottopäätös- ja seurantapalvelujaan.

Lyhytaikaiset maksuviiveet

Lyhytaikaiset maksuviiveet ovat lisääntyneet etenkin kiinteistö- ja logistiikka-alan yrityksillä.

Maksuviivemerkintä syntyy kun riidaton yrityssaatava on yli 7 päivää eräpäivästä myöhässä. Satunnainen maksuviive yrityksen tiedoissa ei ole luotottamisen kannalta riski, kunhan maksu on hoidettu. Sen sijaan maksuviiveiden äkillinen ilmestyminen, niiden määrän nopea kasvu sekä viivästysajan piteneminen ovat huolestuttavia merkkejä yrityksen maksukyvyn heikentymisestä.

– Tilanne on erityisen vakava jos laskun eräpäivä ohitetaan esimerkiksi työnantajamaksujen tai sähköyhtiöiden laskujen kohdalla. Raaka-aine- ja tavarantoimittajien kohdalla joustonvaraa on tyypillisesti enemmän, ja lykkäyksillä yritys saattaa paikata omaa tilapäisesti heikentynyttä likviditeettiään, tuotepäällikkö Tero Almi Lindorffista sanoo.

Maksuviivetiedon turvin yritys pystyy reagoimaan nopeasti asiakkaan likviditeettiongelmiin tai luottokelpoisuuden muutoksiin.

– Maksuvaikeuksien ennakointi on vaikeaa pelkästään maksuhäiriömerkintöjen pohjalta. Maksuviivetietojen avulla saadaan parempi käsitys yrityksen maksuhistoriasta, ja mikä tärkeintä, juuri sen hetkisestä tilanteesta.

Eräpäivän ohitukset yleistyvät, mutta maksut hoidetaan

Yritysten maksuviiveet ovat yleistyneet tammi-elokuussa lähestulkoon kaikilla toimialoilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

– Eniten viiveet ovat lisääntyneet kiinteistöalan ja logistiikka-alan yrityksillä. Myös hotelli- ja ravintoalalla, teollisuudessa ja tukkukaupassa yhä useampien yritysten maksut hoidetaan vasta laskun eräpäivän jälkeen. Kyse on kuitenkin lyhytaikaisten viiveiden lisääntymisestä, sillä kahden kuukauden kuluessa maksut hoidetaan suunnilleen viimevuotiseen tapaan, Almi kuvailee.

Rakennusalalla sen sijaan yhä useammalla yrityksellä on vaikeuksia maksaa laskunsa pitemmälläkin aikavälillä, vaikka maksuviiveiden määrässä ei tapahtunut merkittävää nousua.

Tero Almi muistuttaa, että maksuviivetiedon merkitys riippuu paitsi maksuviivästyksen pituudesta myös toimialasta.

– Esimerkiksi julkishallinnon toimijoilla on suhteellisesti eniten lyhytaikaisia viivästyksiä, mutta maksut hoidetaan kuitenkin paremmin kuin muilla aloilla. Olisiko sitten taloushallinnon prosesseissa parantamisen varaa, Almi miettii.

Asiakkaat automaattiseen seurantaan!

Toukokuussa Lindorff ryhtyi tarjoamaan tietoa yritysten maksuviiveistä Kauppalehti Tietopalvelut -portaalissa. Nyt viivetiedot on tuotu osaksi Lindorffin omia luottopäätös- ja seurantapalveluja.

– Sen sijaan, että yrityksessä tehtäisiin säännönmukaisesti uusia luottopäätöksiä, se voi antaa asiakaskantansa automaattisen valvonnan piiriin. Seurattavia tietoja ovat muun muassa julkiset maksuhäiriömerkinnät ja yritysten maksuviivetiedot, Almi listaa.

Seurantapalvelun avulla yritykset saavat automaattisesti tiedon, jos asiakkaan maksukäyttäytymisessä tapahtuu luottokelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia. Tällöin keinoina ovat muun muassa luottolimiitin pienentäminen tai sulkeminen, määräaikaisen sopimuksen ja sen hinnoittelun uusiminen tai vakuuksien tai ennakkomaksun edellyttäminen.

– Tiedot sopimuskumppanin maksuviiveistä eivät ole yksiselitteisiä, mutta niiden ansiosta yrityksellä on mahdollisuus suojata omat saatavansa ennen kuin vakavampia ongelmia ilmenee, Tero Almi korostaa.

Herää viimeistään tällöin!

  1. Kun asiakasyrityksellesi ilmaantuu äkillisesti useita maksuviivemerkintöjä. Satunnainen lyhyt viive laskujen maksussa ei ole hälyttävä. Toistuvat lyhyet maksuviiveet yrityksen maksuhistoriassa kielivät enemmän yrityksen maksukulttuurista tai hitaasta ostolaskujen kierrosta.
  2. Kun maksuviiveet alkavat pidentyä.
  3. Kun viivästyneiden maksujen joukossa on toiminnan ja velvoitteiden hoitamisen kannalta elintärkeitä laskuja.
23.9.2015
Ari Rytsy
Grafiikka: Linda Halenius