PYKÄLÄT

Velkomisasioiden keskittäminen valmisteluun

Oikeusministeriön työryhmä ryhtyy elokuussa valmistelemaan summaaristen riita-asioiden eli käytännössä riidattomien velkomisasioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin.

laki-kuvat_Artboard 6Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin mukaan summaarisia riita-asioita käsittelisi jatkossa enintään kaksi käräjäoikeutta kussakin hovioikeuspiirissä. Summaarisia ovat lähinnä sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä.

Tällä tietoa velkomisasioita käsitteleviä käräjäoikeuksia olisivat Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet. Keskittämissuunnitelmaa ja käsittelypaikkoja täsmennetään kuitenkin jatkovalmistelussa.

Jatkossa vain yksi haastehakemus?

Työryhmän tehtävänä on myös pohtia keinoja, miten velkoja voisi yhdellä ja samalla haastehakemuksella hakea sekä ulosottoperustetta että sen täytäntöönpanoa. Tämä yksinkertaistaisi menettelyä ja tuottaisi säästöjä paitsi oikeushallintoon, myös velkojille. Samalla arvioidaan mahdollisuuksia kehittää todisteellista tiedoksiantoa.

Työryhmän pitää myös laatia ehdotus, jossa velvoitetaan perintäyritykset käyttämään toiminnassaan käräjäoikeuden ja ulosoton sähköisiä tietojärjestelmiä.

Elokuun puolivälissä aloittavan työryhmän toimikausi kestää tammikuuhun 2017. Työ on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa vuosille 2013–2025.

23.6.2016

Lue lisää:

Ulosotto ottaa digiaskelia

Tiedätkö, mikä on vanhan velan arvo?