PYKÄLÄT

Velkajärjestelyt mahdollisiksi ulkomailla asuville

Konkursseja, yrityssaneerauksia ja tiettyjä velkajärjestelyjä koskevat tiedot ovat tulossa maksutta saataville uuteen maksukyvyttömyysrekisteriin.

Oikeusministeriön työryhmän viime kesäkuussa julkaisema mietintö EU:n maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämistä lakimuutoksista on saanut myönteistä palautetta lausuntokierroksella. Työryhmän ehdottamia muutoksia pääsääntöisesti kannatettiin.

Tärkeimmät maksukyvyttömyysasetuksen tuomat muutokset liittyvät konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tietosisällön laajentamiseen ja rekisteriin merkittyjen tietojen saamiseen maksutta internetistä. Tarkoitus on myös luopua konkurssien ja yrityssaneerausten kuuluttamisesta ja liittää menettelyjen oikeusvaikutukset niiden rekisteröintihetkeen.

Myös velkajärjestelyä koskevat tiedot ovat tulossa kaikkien saataville yleisestä velkajärjestelyrekisteristä silloin, kun velkajärjestelyssä järjestellään henkilön elinkeinon- tai ammatinharjoittamisessa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelytiedot ovat saatavissa maksua vastaan oikeusrekisterikeskuksesta, kuten nykyisinkin.

Maksukyvyttömyysasetus helpottaa myös rajat ylittäviä velkajärjestelyjä. Velkajärjestelyä hakevan velallisen kotipaikan ei tarvitsisi enää olla Suomessa. Lisäksi velkajärjestelyjen tunnustaminen ja täytäntöönpano tulee mahdolliseksi myös muissa EU-maissa. Tarkoituksena on helpottaisi työvoiman liikkumista yli rajojen ja siten parantaa velallisen asemaa.
Lakimuutosten myötä velkojat voivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa sekä yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös englannin kielellä.

Uutta maksukyvyttömyysasetusta on tarkoitus soveltaa kesäkuusta 2017 alkaen. Maksukyvyttömyysrekisteri on perustettava EU:n jäsenmaissa viimeistään kesällä 2018.

Lue lisää: Oikeusministeriön mietinnön lausuntotiivistelmä

19.1.2017
Päivi Vainio
varatuomari, Lindorff Oy

 

Konkurssi- ja velkajärjestelytiedot ilmaiseksi netistä