TALOUSHALLINTO

Velat vanhentumaan 20 vuodessa erääntymisestä

Velkajärjestelylain uudistuksen yhteydessä muuttuvat myös velan vanhentumista koskevat pykälät.

Hallituksen esityksen (HE 83/2014) mukaan luonnollisen henkilön sopimukseen perustuva rahavelka vanhentuisi viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut velan erääntymisestä. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika olisi 25 vuotta.

Kyse on lopullisesti vanhentumisesta eikä vanhentumisaikaa voida katkaista.

Nykyisin lopullinen vanhentumisaika koskee ainoastaan velkaa, josta on haettu velkomustuomio tai muu ulosottoperuste. Vanhentumisaika on 15 vuotta, ja 20 vuotta silloin kun velkojana on luonnollinen henkilö tai kysymys on rikokseen perustuvasta korvaussaatavasta. Vanhentumisaika alkaa siitä, kun tuomio tai muu lopullinen ulosottoperuste on annettu.

Kaksi erilaista lopullista vanhentumisaikaa

Velallisten on katsottu olevan velan lopullisen vanhentumisen osalta erilaisessa asemassa, riippuen velkojan menettelystä. Lakiesityksessä ehdotetaankin, että velka vanhentuisi lopullisesti 20 tai 25 vuoden kuluttua velan eräännyttämisestä sen lisäksi että nykyinen, ulosottoperusteeseen perustuva vanhentumisaika säilyisi ennallaan.

Jatkossa henkilön velalla voisi siis olla kaksi erilaista lopullista vanhentumisaikaa. Velka vanhentuisi sen ajan mukaan, joka kuluu ensin umpeen. Erääntymiseen perustuva vanhentuminen ei kuitenkaan koskisi sopimukseen perustumattomia velkoja eikä rikosperusteisia korvausvelkoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Lakia sovellettaisiin myös ennen sen voimaantuloa erääntyneisiin velkoihin siten, että vanhentumisaikaa katsotaan ennen lain voimaan tuloa kuluneen enintään 15 vuotta. Näin ollen veloille jäisi aina vähintään 5 vuotta perintäaikaa. Jos laki tulee suunnitellusti voimaan, ensimmäiset saatavat vanhentuisivat siis lopullisesti erääntymisen perusteella 1.1.2020.

Yleiset vanhentumisajat säilyvät

Lopullisten vanhentumisaikojen lisäksi velka vanhentuu yleisten katkaisukelpoisten vanhentumisaikojen puitteissa. Näihin säännöksiin ei tule muutoksia. Jos yleistä vanhentumisaikaa ei katkaista, velka vanhentuu 3 vuoden kuluttua erääntymisestä. Vanhentumisaika pitenee 5 vuoteen sen jälkeen, kun velasta on annettu tuomio tai muu ulosottoperuste.

20.8.2014
Lisätietoja:
VT Maija Karskela, yhtiölakimies, Lindorff Oy
Maija.karskela(a)lindorff.com
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä myyntiimme.