PYKÄLÄT

Uusi asetus turvaamaan tilivaroja EU:ssa

Tulossa oleva menettely muistuttaa Suomessa jo käytössä olevia turvaamistoimia. Nähtäväksi jää, miten siitä hyötyvät suomalaiset velkojat.

laki-kuvat_Artboard 6

Aikaisemmin velkojalla on ollut vain vähäiset mahdollisuudet saada ulkomaisen pankkitilin varoja takavarikkoon.

Uuden tilivarojen turvaamista koskevan EU-asetuksen tavoitteena on tehostaa rajat ylittävää velkojen perintää erityisesti tilanteissa, joissa on vaara, että varoja siirretään velkojien ulottumattomiin. Jatkossa velkojalla on mahdollisuus hakea tuomioistuimelta tilivarojen turvaamismääräystä, jolla estetään velallista siirtämästä tai nostamasta varoja EU:n alueella sijaitsevalta pankkitililtä.

EU-asetuksen edellyttämät kansalliset muutokset on koottu oikeusministeriön tuoreeseen lakiehdotukseen. Uusi menettely muistuttaisi nykyisin Suomessa käytössä olevia turvaamistoimia. Turvaamismääräystä haettaisiin Helsingin käräjäoikeudesta ja sen täytäntöönpanosta vastaisi ulosottomies.

Turvaamismääräysmenettely vähentää kansainvälisissä yhteyksissä velkojille turvaamistoimen hankkimisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ja lyhentää niihin kuluvaa aikaa. Aiemmin velallinen pystyi helposti välttelemään velkojia siirtämällä varansa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle pankkitilille. Velkojalla on puolestaan ollut vain vähäiset mahdollisuudet saada ulkomaisen pankkitilin varoja takavarikkoon.

Menettelyn arvioidaan hyödyttävän erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja vähentävän niiden kansainvälisestä kaupasta aiheutuvia luottotappioita. Toisaalta asiaa valmistellut työryhmä arvioi, että Suomessa eurooppalainen turvaamismääräysmenettely tulisi sovellettavaksi varsin harvoin, korkeintaan muutamia kymmeniä kertoja vuodessa. Asetuksen soveltaminen Suomessa alkaa ehdotuksen mukaan tammikuussa 2017.

25.8.2015
Hanna Huttunen, varatuomari, Lindorff Oy
hanna.huttunen@lindorff.com