PYKÄLÄT

Ulosotto ottaa digiaskelia

Ulosottomies ryhtyy lähettämään ilmoituksiaan myös sähköisesti kansalaisen asiointitilille. Jatkossa yrityskin voi tilata ulosottorekisteristä todistuksen henkilön ulosottoasioista.

laki-kuvat-02

Kesäkuun alussa tuli voimaan ulosottomenettelyn uudistus, joka antaa ulosottomiehelle mahdollisuuden lähettää kirjeitä kirjepostin sijaan sähköisesti niille asiakkaille, joilla on käytössä Kansalaisen asiointitili. Sähköisiä ilmoituksia ryhdytään lähettämään elokuun alussa.

Jatkossa myös yritys tai yhteisö voi tilata ulosottorekisteristä todistuksen henkilön ulosottoasioista, mikä parantaa yritysten mahdollisuuksia selvittää asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja luotettavuutta. Esimerkiksi vuokranantaja voi varmistaa, onko vuokralainen aiemmin häädetty hallitsemistaan tiloista.

Ulosottotodistuksen voi tilata sähköisesti oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.oikeus.fi

Omaisuutta netin huutokauppoihin

Muutoksilla helpotetaan myös ulosmitatun omaisuuden myyntiä. Kolmas myyntiyritys sallitaan erityisestä syystä. Myyntimenettelyä myös nopeutetaan lyhentämällä myyntiin liittyvien valvontaselvitysten vähimmäismääräaika neljästä kahteen viikkoon. Ulosotto voi lisäksi jatkossa huutokaupata omaisuutta internetissä yksityisen toimijan avulla.

Jatkossa ulosottoasian vireilletulo pääsääntöisesti katkaisee velan vanhentumisen. Vanhentuminen siis katkeaa vaikka vastaaja ei olisi saanut asiasta ilmoitusta sen vuoksi, ettei hänen olinpaikkaansa ole pystytty selvittämään.

Uuden lain myötä ulosotto ei enää lähetä ulosoton asianosaisille vuosittaisia määräaikaisilmoituksia. Myöskään passiivirekisteröinnin päättymisestä kahden vuoden jälkeen ei enää erikseen ilmoiteta ulosoton hakijalle.

Kansalaisen asiointitili: asiointitili.suomi.fi.

22.6.2016
Laura Peltonen, lakimies, Lindorff Oy
laura.peltonen@lindorff.com

Lue lisää:

Lakiesitys: Ulosottomenettely päivittyy

Velkomisasioiden keskittäminen valmisteluun

Perintäkirje katkaisee velan vanhentumisen