LUOTONANTO

Toimi näin, jos asiakkaan maksuviiveet kasaantuvat

Tarkkaavainen yritys on hereillä ja ryhtyy toimiin, jos asiakkaalle alkaa kertyä maksuviiveitä, sanovat Lindorffin informaatiopalveluista vastaava Tero Almi ja myyntipäällikkö Juho Putkonen.

Toimi näin, kun asiakkaan maksutiedot kasaantuvat

Maksuviivetiedot auttavat tuntemaan asiakkaat paremmin ja ohjaamaan luotonantoa luottoriskien ja myynnin kannalta optimaalisempaan suuntaan.

Kun asiakkaan maksut alkavat viipyä, kannattaa ensimmäiseksi selvittää tarkemmin, kuinka paljon ja kenelle viivästyneitä maksuja on, kuinka pitkiä viivästymät maksuissa ovat olleet ja ovatko laskut edelleen maksamatta.

– Maksuviiveiden arvioimisessa kannattaa keskittyä määrän lisäksi erityisesti muutoksiin. Miten merkittävästi asiakkaan tämän hetkinen käyttäytyminen laskujen maksajana poikkeaa aikaisemmasta? informaatiopalveluista vastaava Tero Almi muistuttaa.

– Tärkeintä on tiedostaa riskit, joita asiakkaan maksuviiveiden äkillinen ilmaantuminen tai niiden kasautuminen heijastaa. Tietoinen toiminta viiveiden suhteen kannattaa, sillä sen avulla voidaan välttää joissakin tapauksissa isotkin luottotappiot, sanoo Lindorffin myyntipäällikkö Juho Putkonen.

Lyhennä maksuaikaa, laske luottorajaa

Putkosen mukaan maksuviiveiden kasautuessa vaihtoehtoisia toimintamalleja on useita: yhteistyötä jatketaan, mutta rajoitetulla luottolimiitillä. Vaikkapa 100 000 euron hankintojen sijaan asiakas saa ostaa luotolla tavaraa vain 50 000 euron edestä.

Luottoriskiä voi pienentää myös maksuehtoja kiristämällä. Esimerkiksi 90 päivän maksuajan sijaan laskut onkin maksettava 30 päivässä. Joissakin tapauksissa kyseeseen voi tulla myös saamiset turvaavien vakuuksien asettaminen.

Kysy maksuviiveiden syytä

Joka tapauksessa laskunmaksussa myöhästelevään yritykseen on hyvä olla henkilökohtaisesti yhteydessä kirjallisten maksumuistutusten ohella.

– Kannattaa olla kiinnostunut asiakasyrityksen asioista ja mennä vaikkapa tapaamaan toimitusjohtajaa, Putkonen vinkkaa.

Erityisen luontevaa tällainen yhteydenpito on tärkeissä yhteistyösuhteissa tai pienellä paikkakunnalla, jossa kaikki tuntevat toisensa.

Tero Almi huomauttaa, että pienenkin yrityksen kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä isompaan maksujaan venyttävään kumppaniin.

– Yhdellä puhelulla voi olla iso merkitys. Kannattaa tehdä itsensä näkyväksi, jotta on jonossa ensimmäisten joukossa, kun laskuja maksetaan, Almi toteaa.

Lindorffin keräämä maksuviivedata kertoi jo helmi–maaliskuun vaihteessa, että tavarataloketjun maksuviiveet olivat lähteneet selvään kasvuun.

Lindorffin keräämä maksuviivedata kertoi jo helmi–maaliskuun vaihteessa, että tavarataloketjun maksuviiveet olivat lähteneet selvään kasvuun.

Maksuviivetiedot tarkentavat omaa käsitystä

Maksuhäiriötietoihin verrattuna maksuviivetiedot kertovat ajankohtaisempaa tarinaa yrityksen maksutavasta ja maksuvalmiudesta, Putkonen ja Almi painottavat.

– Ne auttavat reagoimaan asiakasyrityksen maksuvaikeuksiin ajoissa ja vähentämään luottotappioita.

Yrityksen oman reskontran kertoma kuva laajenee ja tarkentuu ulkoisten palveluntarjoajien maksutapatiedoilla. Lindorff hoitaa laskutusta ja perintää tuhansien suomalaisyritysten puolesta ja sen tietokantaan jää jälki maksuviiveistä ensimmäisten joukossa. Tämä kattava data ja siitä tehdyt analyysit ovat Lindorffin asiakkaiden käytössä.

Tero Almi huomauttaa, että maksutapatietoja voidaan käyttää hyödyksi myös myynnin lisäämisessä.

– Ajallaan maksaville yrityksille voidaan tarjota houkuttelevampia luotto- ja maksuehtoja, ja saada siten lisää kauppaa.

Julkaistu 15.3.2017
Teksti Matti Remes
Tarkista maksuviivetiedot ilmaiseksi

Maksuviiveet ennakoivat Anttilan konkurssia

Parempia luottopäätöksiä ajantasaisella tiedolla