ARJESSA MUKANA

Taloustietämyksellä ja ylivelkaantumisella ei yhteyttä

Asenteet selittävät taloudellista käyttäytymistä enemmän kuin taloudellinen tietämys, ilmenee suomalaisten taloudellista lukutaitoa mittaavasta tutkimuksesta.

taloudellinen_lukutaito_info

Suomalaisten taloudellinen lukutaito on kansainvälisesti verrattuna keskimäärin hyvällä tasolla. Tunnemme varsin hyvin esimerkiksi korkoon liittyvät asiat sekä riskin ja tuoton. Asetamme myös muita useammin tulevaisuuteen suuntautuvia taloudellisia tavoitteita. Henkilökohtaisen tai kotitalouden budjetin laatiminen on meillä kuitenkin suhteellisen harvinaista.

Vaasan yliopiston professori Panu Kalmin ja Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskasen toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa suomalaisten taloudellista osaamista kansainvälisesti vertailukelpoisilla kysymyksillä.

Taloustiedoissa puutteita sekä nuorilla että vanhoilla

Taloudellisen lukutaidon katsotaan koostuvan kolmesta osa-alueesta: tietämyksestä, käyttäytymisestä ja asenteesta.

Tutkimuksen ehkä yllättävin tulos oli taloudellisen tietämyksen ja taloudellisen käyttäytymisen heikko yhteys. Vahva yhteys oli sen sijaan asenteilla ja käyttäytymisellä. Taloudellista käyttäytymistä on esimerkiksi laskujen maksaminen eräpäivään mennessä tai rahan lainaaminen laskujen maksamiseksi.

Suomalaisten taloudellinen lukutaito on keskimääräistä heikompaa alle 30-vuotiailla aikuisilla ja yli 60-vuotiailla. Nuorista 35 prosentilla ja yli 60-vuotiaista 33 prosentilla on ongelmia taloudellisessa tietämyksessä, kun keskimäärin näitä ongelmia on 28 prosentilla suomalaisista.

– Erot käyttäytymisessä eivät kuitenkaan ole yhtä suuria, kertoo Olli-Pekka Ruuskanen.

Nuorista 36 prosentilla ja yli 60-vuotiaista 33 prosentilla on ongelmia taloudellisessa käyttäytymisessä. Keskimäärin ongelmia taloudellisessa käyttäytymisessä on noin 32 prosentilla suomalaisista.

Tietojen ja käyttäytymisen heikko yhteys näkyy myös työttömien kohdalla. Työttömillä työnhakijoilla tai ylivelkaantuneilla taloudellinen tietämys ei ole kovin paljon heikompaa kuin väestöllä keskimäärin, mutta asenteet ja käyttäytymisen erot ovat suuremmat.

Elämänmuutokset riskitekijöinä

– Taloudellinen tietämys on suhteellisen tasaista Suomessa, mutta ulkopuoliset shokit kuten työttömyys tai avioero sekä oma käyttäytyminen suistavat ongelmiin, kiteyttää Ruuskanen.

Riskiä lisää kulutusta ihannoiva yhteiskunta.

Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset osoittautuivat kuitenkin verrattain aktiivisiksi säästäjiksi. Suomalaisista 73 prosenttia säästää aktiivisesti, kun OECD:n tutkimusten mediaani on 43 prosenttia.

Naisilla heikommat tiedot, miehillä enemmän ongelmia

Ruuskanen vertaa taloustietämyksen ja käyttäytymisen suhdetta terveystietoon. Vaikka tiedämme, että liikunta parantaa elämänlaatua, vietämme usein iltaa mieluummin sohvalla kuin pururadalla.

Näin käyttäytyvät Taloudellinen lukutaito Suomessa -tutkimuksen mukaan erityisesti miehet. Naisista 36 prosentilla on tutkimuksen mukaan ongelmia taloudellisessa tietämyksessä, mutta vain 31 prosentilla on ongelmia taloudellisessa käyttäytymisessä. Miehillä vastaavasti vain 19 prosentilla on ongelmia taloudellisessa tietämyksessä, mutta 34 prosentilla on ongelmia taloudellisessa käyttäytymisessä.

 

3.11.2014
Teksti: Katri Isotalo
Kuva: Shutterstock