PALVELUKOKEMUS

Senioreiden maksuviiveitä voi ehkäistä kodeissa ja hoitolaitoksissa

Yllättävä sairaalareissu tai muistivaikeudet saattavat sekoittaa ikäihmisen talouden. Minna Backman Takuusäätiöstä ja Katri Pettersson Lindorffista suosittelevat omaisia tarjoamaan rohkeasti ja ripeästi apua raha-asioiden hoitamiseen – jokainen meistä tarvitsee joskus huolenpitoa.

– Taloudenhallinta on tärkeä osa elämää myös vanhuksilla – ei sitä voi vain jättää hoitamatta.

Laskut kasaantuvat keoksi iäkkään äidin tai isän postiluukun eteen ja eteisen pöydälle.  Joukossa on  myös kirje perintätoimistolta. Nämä ovat merkkejä siitä, että omainen voi tarvita apua laskujen maksamisessa ja talousasioiden hoidossa.

– Vanhuksen maksuvaikeuksien takana voi olla rahan puute. Laskut voivat jäädä maksamatta myös muistiongelmien tai sairaalaan joutumisen takia, Takuusäätiön takausjohtaja Minna Backman kiteyttää.

– Oli syy mikä hyvänsä, omaisen mutta myös kotihoidon tai sairaalan sosiaalihoitajan pitäisi huomata tarjota apuaan, Lindorffin asiakaspalvelusta vastaava Katri Pettersson toteaa.

Kuka huolehtii laskuista, jos omaisia ei ole?

Minna Backman muistuttaa, että on myös vanhuksia, jolla ei ole yhtään läheistä.

– Silloin esimerkiksi kotihoidon täytyy olla valppaana. Sairaalassa sairaanhoitajat voisivat seurata, käykö kukaan katsomassa vanhusta ja kysyä, miten asiat hoituvat. Jos ihminen ei itse pysty hoitamaan asioitaan eikä apuun tulevia läheisiä ole, sosiaalihoitajan täytyy puuttua asiaan ja pohtia edunvalvonnan mahdollisuutta.

Backmanin mielestä vanhustenhoitoa pitäisi kunnissa ajatella nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Talousasioita ja niihin liittyvää tuen tarvetta pitäisi miettiä osana kokonaisuutta, kun vanhusten hoivapalveluja suunnitellaan ja tuotetaan. Väestön ikääntyessä asia on erityisen ajankohtainen.

– Taloudenhallinta on tärkeä osa elämää myös vanhuksilla – ei sitä voi vain jättää hoitamatta.

Talousarvio on tarpeen iästä riippumatta

Minna Backman kertoo, että eläkeikäiset ottavat yhteyttä Takuuyhtiöön yhä enemmän ja kaikennäköisen velkaantumisen takia.

– Pienestä eläkkeestä ei ehkä pystykään maksamaan aiemmin otettuja lainoja. Joku jää leskenä yksin hoitamaan isoa asuntolainaa, Backman toteaa.

Menot voivat yllättäen  kasvaa myös sairaalamaksujen ja lääkekulujen vuoksi.

Tuloja ja menoja on iästä riippumatta hyvä seurata. Omainen voi auttaa iäkästä tekemään talousarvion esimerkiksi nettilaskureilla.

– Sen perusteella selviää, onko ongelma liian pienissä tuloissa vai suurissa menoissa. Yhdessä voi sitten miettiä, olisiko menoissa karsimista ja pitäisikö hakea eläkkeensaajan asumistukea tai toimeentulotukea.

Tilapäisissä maksuvaikeuksissa kannattaa laskuttaviin yrityksiin soitella jo etukäteen. Yrityksissä ollaan Backmanin kokemuksen mukaan valmiita joustamaan maksuajoissa.

–Moni iäkäs häpeilee avun tarvetta. Omaisen kanssa yhteyden ottaminen laskuttajaan tai velkaneuvojaan voi olla helpompaa.

Backman toivoisi, että pankeissa ja Kelassa opastettaisiin enemmän eläkkeelle jääviä siitä, kuinka eläköityminen vaikuttaa omaan talouteen.

– Pankissa raha-asioistaan puhuminen on luontevaa.

Jos laskut jäävät maksamatta vahingossa

Vanhusten kotona ei ole tavatonta, että laskut menevät suoraan paperikeräykseen. Kohta postiluukusta alkaakin tupsahdella muistutuslaskuja. Lindorffin Katri Pettersson kertoo, että laskut saattavat jäädä maksamatta myös siksi, että vanhus ei muista, mitä innokkaan lehtimyyjän kanssa puhelimessa sovittiin.

–Yllättävä sairaalaan joutuminen on myös hyvin tavallinen maksuviiveen syy. Näitä meillä selvitellään päivittäin. Kukaan ei ole kotona huolehtimassa laskuista, Pettersson toteaa.

Pettersson suosittelee omaiselle kysymään sairaalaan joutuneelta vanhukselta suoraan  voisiko auttaa laskujen maksussa. Osviittaa säännöllisistä laskuista löytää seniorin tiliotteesta.

– Pankin tunnuksia ei saa toisille luovuttaa, mutta iäkkään laskuja voi maksaa tietokoneella tai kännykällä  yhdessä – sairaalassakin.

Onko seniorilla laskuja perinnässä?

– Jos vanhukselle on tullut muistutuslaskuja tai on aihetta selvittää,  onko laskuja perinnässä, suosittelen ottamaan yhteyttä Lindorffiin ja  muihin perintäyhtiöihin. Asiat selviävät kyllä ja perintä voidaan pysäyttää. Mitä pikemmin on yhteydessä sen parempi, , Pettersson sanoo.

Lindorffin asiakaspalveluun soittavat usein aikuiset lapset, jotka ovat lähteneet selvittämään ikääntyneiden vanhempiensa asioita.

– Jos omaisella ei ole valtuutusta, voimme kertoa, onko lasku maksamatta  vai ei, mutta muuta tietoa emme voi tietosuojan vuoksi antaa. Ohjaamme silloin pyytämään vanhukselta valtakirjan.

Valtakirjan pohjana voi käyttää esimerksi Lindorffin sivuilta löytyvää asiakirjaa. Petterssonin mukaan myös vapaamuotoinen valtakirja käy, kunhan siinä on valtuutetun nimi, henkilötunnus ja aika, mihin asti valtakirja on voimassa sekä valtuuttajan allekirjoitus. Valtakirjan voi toimittaa myös valokuva  sähköisesti, ja se soveltuu myös muiden perintäyhtiöiden kanssa asiointiin.

Näin autat senioria välttämään maksuongelmat

  • Pyydä seniorilta vapaamuotoinen valtuutus asioiden hoitamiseen, eriteltynä mitä asioita se koskee ja kuinka kauan se on voimassa.
  • Kysy vanhukselta, onko ongelmia rahan riittämisessä vai laskujen maksamisessa yleensä.
  • Tee seniorin kanssa budjetti esimerkiksi Penno-palvelussa tai selvitä perinnän kulku maksumyöhässä.fi-sivustolla.
  • Selvittäkää esimerkiksi tiliotteesta, onko seniorilla päällekkäisiä vakuutuksia, tilattuja lehtiä tai nettipalveluita, joista voisi luopua. Lehtitilaukset täytyy lopettaa usein asiakaspalveluun soittamalla. Nettipalvelujen lopettamisessa on erilaisia käytäntöjä, jotka selviävät kunkin palvelun sivustoilta.
  • Hanki seniorin puhelinnumeroon suoramarkkinoinnin estopalvelu, esimerkiksi Puhelin-Robinson.
  • Postitse tulevan suoramarkkinoinnin voi kieltää postitoimipaikasta saatavalla lomakkeella.
  • Tee eläkkeensaajan asumistuki- ja toimeentulotukilaskelmat Kelan sivulla seniorin kanssa yhdessä. Hakekaa tukia nettipalvelussa.

Jos velkaa on kasaantunut ylivoimaisesti

Jos maksuvaikeus on tilapäinen

  • Soittakaa palveluntarjoajille ja pyytäkää lisää maksuaikaa laskun maksamiseksi.
  • Jos laskut ovat menneet perintää, ottakaa yhteys jokaiseen perintätoimistoon erikseen ja selittäkää tilanne. Pyytäkää mahdollista maksujärjestelyä eli maksusuunnitelmaa laskujen maksamiseksi.

Miksi vanhus velkaantuu?

Seniori maksaa verkossa