TALOUSHALLINTO

Selätä luottotappiot saatavien myynnillä

Kun yritys myy erääntyneet saatavansa, sen rahankierto nopeutuu sekä kirjanpito ja raportointi kevenevät: resursseja jää ydinliiketoimintaan. Riski on poissa ja kassavirta kasvanut.

”Jos yrityksellä on paljon saatavia, sen kannattaa pohtia jatkuvan kaupan mallia saatavien myynnissä. Siinä kotiutuu joka kuukausi käteisvaroja ilman riskiä”, sanoo Heidi Piispanen. 

”Jos yrityksellä on paljon saatavia, sen kannattaa pohtia jatkuvan kaupan mallia saatavien myynnissä. Siinä kotiutuu joka kuukausi käteisvaroja ilman riskiä”, sanoo Heidi Piispanen.

Tilikauden lopulla katseet kohdistuvat yrityksissä taseisiin, jossa usein olisi myös siistimisen varaa: sinne on saattanut kertyä erääntyneitä myyntisaatavia satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja. Sama kaava on voinut toistua vuosia siitä huolimatta, että luottopolitiikka ja antolainaus ovat kohdillaan.

Kuluttaja-asiakkailta on saattanut esimerkiksi jäädä puhelin- ja sähkölaskut hoitamatta tai verkkokaupasta tilatut tuotteet maksamatta.

”Usein edellä mainittuja saatavia peritään Lowellin toimeksiantoperinnässä, ja yhä useammin asiakkaiden ottamat rahoitusalan kulutusluotot siirtyvät myytyinä Lowellille heti erääntymisen jälkeen ”, sanoo Lowell Rahoituksen saatavien ostoista vastaaja johtaja Heidi Piispanen.

Luottotappiot ovat yritykselle kallis ja vaivalloinen riesa: ne teettävät töitä taloushallinnossa ja vievät asiakaspalvelun aikaa. Tämän lisäksi IFRS-säännöksiä noudattavilta yrityksiltä edellytetään, että kassassa pitää olla luottotappiovarauksia varten ylimääräisiä likvidejä varoja.

Koska täysin riskitöntä toimialaa ei ole olemassa, yritykset joutuvat arvioimaan minkä verran erääntyneitä kuluttajavelkoja kasautuu saataviksi kuukausittain ja vuosittain. Se, että kysymys on saatavista, jotka saattavat jäädä jopa kokonaan saamatta tai maksaa itsenä takaisin hyvin hitaasti, on saanut lukuisat yritykset tekemään yhteistyötä Lowellin kanssa.

”Riski perintätuloksesta siirtyy myynnin hetkellä meille, ja täällä osaamme perinnän ammattilaisina kantaa sen paremmin”, Piispanen kertoo.

Luottotappioista kassavirraksi

Yrityksen ei tarvitse jäädä pulaan erääntyneiden saataviensa kanssa. Myymällä luottotappionsa yritys saa kertasuorituksena kassaan rahaa, jonka se voi käyttää esimerkiksi investointeihin tai takaisin antolainaukseen.

”Riski siirtyy meille välittömästi sen jälkeen, kun saatava on myyty Lowellille”, sanoo Piispanen.

Niin sanottu kertakauppa sopii Piispasen mukaan erityisesti sellaisille yrityksille, jotka haluavat vuoden tietyllä kvartaalilla strategisesti optimoida tulosta ja tasetta. Kertakauppa sopii myös heille, jotka eivät ole tottuneet myymään saataviaan usein. Siihen voidaan sisällyttää eriikäisiä ja kokoisia velkoja eri segmenteistä.

”Yhdessä portfoliossa saattaa siis olla sekä tuoreita että kymmenenkin vuotta vanhoja saatavia”, Piispanen täydentää.

Varsinkin finanssialalla yritykset siirtyvät yhä useammin jatkuvan kaupan malliin. Silloin yrityksen kanssa sovitaan saatavista kiinteä hinta, jolla ne myydään kuukausittain Lowellille koko sopimuskauden ajan.

”Merkittävimmät tekijät ovat saatavien ikä ja koko sekä käytössä oleva luottopolitiikka. Näiden perusteella arvioidaan, miten iso osa saatavista saadaan perittyä ja millä aikataululla.”

Yrityksen kyky ennustaa liiketoimintaansa paranee, kun on tiedossa, minkä verran saatavia erääntyy luottotappioksi kuukaudessa ja mikä niiden kauppahinnaksi on sovittu.

”Yritys myy saatavansa meille välittömästi niiden eräännyttyä ja näin se saa käyttöönsä arvokasta kassavirtaa”, sanoo Piispanen.

Käyttöpääoman vapauttaminen tuottavampaan käyttöön onkin monelle yritykselle tärkeä syy myydä saataviaan.

Eettisyys ennen kaikkea, myös saatavien myynnissä

Lowell noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää perintätapaa. Myös yhteistyökumppaneiden toiminnan lainmukaisuus, esimerkiksi korkojen osalta, selvitetään tarkasti.

Kun saatavat on myyty Lowellille, se ryhtyy selvittämään ja räätälöimään asiakkaille joustavia maksuratkaisuja.

”Asiakkaan maksuongelma voi olla laajempikin. Tällaisissa tapauksissa pyrimme yhdistämään asiakkaalta perittäviä velkoja sopiviksi kokonaisuuksiksi hänen kokonaistilanteensa huomioiden”, kertoo Heidi Piispanen.

Joissakin tapauksissa on parempi, että kaikki saatavat ovat ulosotossa, joskus taas on parempi hoitaa maksut vapaaehtoisella maksusuunnitelmalla, jotta rahaa jää myös elämiseen.

”Tapauskohtaisesti keskustellen löytyy aina paras ratkaisu”, sanoo Piispanen.

19.11.2018
Teksti Riitta Ekholm
Kuva Suvi Elo

Positiivinen luottorekisteri luodaan tulorekisterin kylkeen

Kuluttajaluottojen luottokustannuksiin tulossa katto