COMPLIANCE

Perintäkirje katkaisee velan vanhentumisen

Vaikka on mahdollista, että lähetetty perintäkirje ei saavu perille, on tällainen mahdollisuus korkeimman oikeuden mielestä pieni.

laki-kuvat-04

Vanhentumisen katkaisu perintäkirjeellä on aiheuttanut aika ajoin tulkintavaikeuksia velallisen esittäessä, ettei ole saanut kirjettä.

Velkoja voi katkaista velan vanhentumisen vapaamuotoisesti perintäkirjeellä. Riitatilanteissa velkojan pitää kuitenkin pystyä todistamaan, että hän on lähettänyt kirjeen ja että se on tullut velallisen saataville. Käytännössä vanhentumisen katkaisu perintäkirjeellä on aiheuttanut aika ajoin tulkintavaikeuksia velallisen esittäessä, ettei ole saanut kirjettä.

Korkein oikeus on antanut tänä vuonna kaksi ennakkoratkaisua (KKO 2015:28 ja KKO 2015:29), jotka selkeyttävät tilannetta. Ratkaisuissaan korkein oikeus on todennut, että vaikka näyttövelvollisuus velan vanhentumisen katkaisemisesta on velkojalla, yleisin säännöin ei voida määritellä, millaisilla edellytyksillä näyttö perintäkirjeen lähettämisestä sekä sen perille saapumisesta on riittävä. Varmimmin sekä kirjeen lähettäminen että sen vastaanottaminen voidaan todistaa, kun on käytetty saantitodistuskirjettä.

Yleensä maksuvaatimukset lähetetään kuitenkin tavallisina kirjeinä. Korkeimman oikeuden mukaan (2015:29) myös tavallisena kirjeenä lähetetyn maksuvaatimuksen lähettäminen ja perille saapuminen voidaan näyttää toteen. Korkein oikeus katsoi, että vaikka on mahdollista, että asianmukaisesti lähetetty perintäkirje ei saavu perille, voidaan tätä mahdollisuutta pitää melko vähäisenä.

Vielä pienempänä voidaan pitää sitä mahdollisuutta, että velalliselle hänen osoitteeseensa peräkkäin lähetetyt kaksi tai sitä useampi perintäkirje eivät saapuisi perille. Merkittävää korkeimman oikeuden tuoreissa ratkaisuissa onkin se, että niiden mukaan velkoja oli näyttänyt katkaisseensa velan vanhentumisen, kun velalliselle oli lähetetty kaksi kirjettä eikä kumpikaan niistä ollut palautunut lähettäjälle. Pelkästään yhden perintäkirjeen lähettäminen ei sen sijaan ollut korkeimman oikeuden mukaan riittävän varma näyttö vanhentumisen katkeamisesta.

Lisäksi Korkeimman oikeuden mukaan (2015:28) perintäjärjestelmän tulosteet ovat riittävä selvitys siitä, että velkoja oli lähettänyt maksuvaatimuksen tulosteesta ilmenevänä ajankohtana eikä erillisiä kirjekopioita tai muuta selvitystä tarvitse esittää.

25.8.2015
Oili Aalto, lakimies, Lindorff Oy
oili.aalto@lindorff.com