ARJESSA MUKANA

Paperilaskun hinnoittelusta päätös

Laskun toimittamisesta paperilla voi veloittaa kuluttajaa, mutta lisämaksun on oltava kohtuullinen suhteessa laskun kokonaissummaan. Asiasta pitää myös ilmoittaa asiakkaalle selvästi ennen laskutustavan valintaa.

Linjaukset perustuvat markkinaoikeuden maaliskuussa antamaan päätökseen, joka kielsi Elisan aikeen ryhtyä veloittamaan matkapuhelinasiakkailtaan 1,90 euroa paperilaskun lähettämisestä.

Markkinaoikeuden mielestä 1,90 euron veloitus on matkapuhelinliittymän yhteydessä liian suuri ja siten kohtuuton. Myös aiemmin veloituksena käytetty 0,95 euroa olisi oikeuden mielestä saattanut olla kohtuuton.

Markkinaoikeus ei kuitenkaan pitänyt tarpeellisena kieltää paperilaskusta perittyjä erillisiä maksuja kokonaan, kuten kuluttaja-asiamies on vaatinut.

Sopimusehdon pitää olla kohtuullinen

Sopijaosapuolet voivat siis sopimusvapauden nimissä sopia, että laskun toimittamisesta paperisena suoritetaan erillinen maksu. Erillisen veloituksen pitää käydä ilmi sopimusehdoista kun asiakassuhteesta sovitaan. Kuluttajalle pitää olla tarjolla myös maksuton laskun toimitustapa.

Paperilaskusta veloitettu erillinen maksu ei saa olla asiakkaan kannalta kohtuuton. Se, minkä suuruinen veloitus on kohtuullinen, on tapauskohtaista ja riippuu kokonaisuusvaikutuksista. Markkinaoikeuden päätöksessä tuotiin esiin, ettei olennaista ole sekään, paljonko kustannuksia paperilasku tosiasiasiassa aiheuttaa laskuttajalle.

 

20.8.2014
(Alkuperäinen tiedote julkaistu 31.3.2014)