Taloushallinto

Näin kirjastojen perintä muuttuu

27.04.2017 3 min lukuaika

Vuoden vaihteen kirjastouudistuksessa kirjastojen myöhästymismaksuista tuli julkisoikeudellisia saatavia, joita voi periä ulosotossa ilman tuomiota.

Vuoden alusta tuli voimaan uusi laki yleisistä kirjastoista. Lain tavoitteena on mm. edistää ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja monipuolista lukutaitoa sekä mahdollisuuksia elinikäiseen osaamisen kehittämiseen.

Taustalla on ajatus kirjastojen roolin muuttumisesta: kirjastoissa ei enää vain hankita tietoa tai käytetä ja lainata aineistoa, vaan ne toimivat sosiaalisina areenoina, jolla ihmiset oppivat harrastavat, kokoontuvat, oppivat, työskentelevät ja toimivat yhdessä.

Kirjastolailla laajennetaan kirjaston lakisääteisiä tehtäviä ja päivitetään kirjastojärjestelmää palvelulähtöiseksi. Teknologian kehityksen vuoksi myös kirjastojen yhteistyötä ja henkilöstön asiantuntemusta koskevia säännöksiä on päivitetty.

Kirjastomaksut määräytyvät kustannusten perusteella

Kirjastojen käyttäjien on käyttäydyttävä kirjastossa asiallisesti ja käsiteltävä kirjaston aineistoa ja omaisuutta huolellisesti. Uudessa laissa on myös aikaisempaa täsmällisemmät lainauskieltoa ja kirjaston käyttökiellon määräämistä koskevat säännökset.

Kansalaisille maksuttomia kirjastopalveluja ovat kirjaston omien aineistojen käyttö ja lainaus sekä ohjaus ja neuvonta. Uutta on, että myös aineiston varaus kuuluu uuden lain nojalla maksuttomiin palveluihin. Sen sijaan kirjastot voivat periä – kuten ennenkin – kohtuullisia, omia kustannuksia vastaavia maksuja myöhässä palautetuista aineistoista, varatun aineiston noutamatta jättämisestä ja muista kuin maksuttomiksi säädetyistä palveluista.

Kirjastolaki ei ota tarkemmin kantaa maksujen suuruuteen. Palauttamattomien aineistojen kohdalla kyseeseen tullee useimmiten hinta, joka kirjaston on käytettävä korvaavan aineiston hankintaan.

Näin kirjastojen perintä muuttuu

Kirjastojen myöhästymismaksuista tuli suoraan ulosottokelpoisia.

Myöhästymismaksut suoraan ulosottokelpoisiksi

Lakiuudistuksen myötä kirjastojen myöhästymismaksut, varatun aineiston noutamatta jättämisestä vaaditut maksut tai esim. tilavuokrat voidaan periä ulosottotoimin ilman tuomioistuimen maksuun velvoittavaa tuomiota tai päätöstä. Tämä uudistus muuttaa kirjastosaatavien perintää: aikaisemmin kaikkien kirjastotoiminnasta syntyvien maksujen perintä ulosotossa on edellyttänyt tuomioistuimen päätöstä.

Sitä vastoin käyttäjän toiminnan vuoksi palauttamatta jääneeseen tai vahingoitettuun aineistoon liittyvät vahingonkorvausmaksut ovat edelleenkin ns. yksityisoikeudellisia maksuja ja niiden oikeudellinen perintä edellyttää tuomion hakemista.

Uusi lainsäädäntö tuli voimaan vuoden alusta. Lowellin asiantuntijat päivittävät parhaillaan nykyisiä toimintamalleja yhdessä kirjastojen kanssa.

27.4.2017
Niina Ruhtinas, varatuomari, Lowell Oy
niina.ruhtinas@lowell.com
Lowell

Lowell

Lowell Suomi Oy on luotonhallinnan palveluyritys ja suomalaisyritysten kokenut kumppani luottopäätöksenteossa, laskutuksessa ja perinnässä. Lue lisää palveluista.

compliance kirjasto taloushallinto myöhästymismaksu Perintä Ulosotto kirjastojen myöhästymismaksut kirjastojen perintä