TALOUSHALLINTO

Myyntisaatavien raportointi ja seuranta helpottuu

Uusi dynaaminen raportointityökalu mahdollistaa myyntisaatavien ja perinnän tehokkuuden läpinäkyvän seurannan. Se on suunniteltu erityisesti yritysten talousjohdolle.

Uusi raportointityökalu tarjoaa talousjohtajalle visuaaliseen mittariston myyntisaatavien seurantaan ja perintään, sanovat Marika Laakso ja Aino Rankonen.

Uusi raportointityökalu tarjoaa visuaaliseen mittariston myyntisaatavien seurantaan ja perintään, sanovat Marika Laakso ja Aino Rankonen.

Perinnän raportointiin kehitetty uusi työkalu tuo merkittävän parannuksen yritysten myyntisaatavien ja kassavirran seurantaan.

Lindorffin tarjoamalla dynaamisella perinnän raportilla pureudutaan yrityksen laskutuksen avainlukuihin: erääntyneiden myyntisaatavien määrään, kassavirtaan ja perinnässä onnistumiseen. Avainluvut ja trendit esitetään visuaalisena koosteena, jonka talousjohtaja, controller tai perintäpäällikkö voi vaivattomasti muokata haluamakseen mittaristoksi.

— Kuvissa pystytään samaan aikaan selittämään ja raportoimaan lopputulosta, ja se on erinomainen työkalu tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, sanoo Lindorffin liiketoiminta-analyytikko Aino Rankonen.

— Käyttäjä voi itse luoda haluamansa näkymän, vertailla ajanjaksoja ja seurata kehitystrendejä, esimerkiksi miten myyntisaatavien perinnässä on kulloinkin onnistuttu.

Rankosen mukaan dynaaminen dashboard on kehitetty taloushallinnon johtamiseen liittyviä tarpeita silmällä pitäen.

Miten perinnän palvelukumppani suoriutuu?

Yrityksen likviditeetistä ja taloudellista tasapainosta vastaavalle talousjohtajalle avointen myyntisaatavien kokonaispääoma on tärkeä avainluku, josta pitää olla ajantasainen kuva.

Tärkeää on myös olla selvillä, missä elinkaarensa vaiheessa saatavat ovat. Kuten taloushallinnossa hyvin tiedetään, rahan kotiutuminen pian laskun erääntymisen jälkeen on todennäköisempää kuin perinnän edetessä. Dashboard-raportointi esittää, miten saatavat jakautuvat eri vaiheisiin perinnässä.

— Raportointityökalulla talousjohto pystyy seuraamaan yhtäältä kassavirran, mutta toisaalta myös luottotappioriskin kehittymistä systemaattisesti ja ennakoimaan tulevia luottotappioita, Rankonen huomauttaa.

Lindorffin asiakaspalvelupäällikkö Marika Laakson mukaan yrityksille on olennaista myös läpinäkyvyys laskutus- ja perintäpalvelukumppanin tekemiseen.

— Raportointi tekee näkyväksi sen, miten hyvin perinnän palvelukumppani eli me onnistumme tehtävässämme, ja kuinka hyvin pystymme kumppaniroolissamme parantamaan omaa suoritustamme, Laakso sanoo.

Läpinäkyvä, dynaaminen ja visuaalinen raportointimalli tukee myös kokonaisvaltaista luotonhallinnan ja laskutuksen kehittämistä.

— Kaikki muutokset ja kehittäminen luottopäätöksenteossa, luotonannon ehdoissa tai laskutusprosesseissa tulevat viime kädessä näkyväksi uudella raportilla. Ovatko toimenpiteet olleet vaikuttavia ja mitä tuloksia niillä on saatua aikaan, Laakso sanoo.

— Merkitys toiminnan ohjaamiselle oli yksi lähtökohdista, kun ryhdyimme kehittämään perinnän raportointityökalua, Laakso tiivistää.

29.9.2017
Teksti Juha Europaeus

Toimi näin, jos asiakkaan maksuviiveet kasaantuvat

Myyntireskontran ulkoistaminen: näin onnistut varmasti