PYKÄLÄT

Muutoksia vuodenvaihteessa velkajärjestelyyn ja ulosottoon

Velkajärjestelyssä olevan velallisen välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettava rahamäärä sekä palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävä suojaosuus muuttuvat. Molempiin tulee 0,4 prosentin korotus vuoden 2015 alussa.

laki-kuvat-03

Velallisen välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavan rahamäärän tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen. Esimerkiksi yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan summa nousee kolme euroa 538 euroon.

Velkajärjestelyssä olevalla henkilöllä on velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista. Myös tämä lisäsuoritusvelvollisuuden rahamäärä muuttuu: jos velallisen tulot vähennettynä tulojen hankkimisesta aiheutuneilla välittömillä lisämenoilla kasvavat maksuohjelmaan merkittyihin tuloihin verrattuna kalenterivuoden aikana vähintään 2 000 euroa, velallisen on käytettävä velkojensa suoritukseksi puolet 2 000 euroa ylittävästä osasta. Aiemmin raja oli 970 euroa.

Muutos johtuu ensi vuoden alussa voimaan astuvasta eduskunnan hyväksymästä velkajärjestelylain muutoksesta. Lue lisää uudistuksesta.

Suojaosuuteen korotus

Myös ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrä nousee vuodenvaihteessa 0,4 prosenttia.

Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,69 euroa päivää kohti (korotus 0,10 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,14 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (korotus 0,03 euroa).

Yksinäisen velallisen suojaosuus on siten 680,70 euroa kuukaudessa (korotus 3,00 euroa). Jos velallisella on yksi huollettava, on suojaosuus 924,90 euroa kuukaudessa (korotus 3,90 euroa).