TALOUSHALLINTO

Mikä on oikea aika aloittaa perintä?

Laskun eräpäivästä ehtii kulua keskimäärin yli kuukausi ennen kuin perintä käynnistetään. Nopeammasta reagoinnista maksun viipymiseen hyötyisivät sekä laskuttaja että laskun maksaja.

Mikä on oikea aika aloittaa perintä?

Perinnän aloittamisessa ei ole syytä turhaan viivytellä. Toisaalta aikarajoja ei pidä vetää liian tiukoiksi, sillä asiakkaalle pitää antaa riittävästi aikaa reagoida, Tuomas Kurikka sanoo.

Suomalainen kuluttaja maksoi erääntyneen laskun viime vuonna keskimäärin 44 päivää alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Maksuaika oli kaksi päivää edellisvuotta lyhyempi, selviää tuoreesta Lindorff Analyysista. Yrityksillä eräpäivän jälkeinen maksuaika oli keskimäärin 43 päivää.

Maksuaikojen nopeutumista selittää osin se, että laskuttajat ja velkojat aloittavat erääntyneiden yritys- ja kuluttajalaskujen perinnän nopeammin kuin ennen. Esimerkiksi kuluttajalaskujen kohdalla laskun eräpäivän ja perinnän aloittamisen välinen aika oli viime vuonna 6 päivää lyhyempi kuin edellisvuonna.

Lindorffin perintäpalveluista vastaava Tuomas Kurikka on tyytyväinen, sillä aiempina vuosina Suomessa on ollut havaittavissa maksuaikojen pitenemistä.

– Keskimääräisten maksuviiveiden lyhentyminen on terve merkki siitä, että yhä useampi yritys on alkanut kiinnittää asiaan huomiota, Kurikka sanoo.

Maksuajat kannattelevat käyttöpääomaa

Kuitenkin: laskun eräpäivästä ennättää kulua edelleen yli kuukausi ennen perinnän käynnistämistä. Kuluttajalaskun eräpäivän ja perinnän aloittamisen välinen aika oli viime vuonna 43 päivää. Yrityslaskukin ehtii olla erääntyneenä 39 päivää ennen kuin perintä aloitetaan.

Mikä on oikea aika aloittaa perintä?

Myyntisaamisten kiertoajan nopeuttaminen näkyy käyttöpääoman parantumisen kautta yrityksen tuloksessa.

– Monissa yrityksissä laskujen perinnässä noudatetaan käytäntöjä, joita ei ole päivitetty useisiin vuosiin, Kurikka huomauttaa.

Kurikka suosittelee, että laskutusprosessit käydään läpi säännöllisesti yhdessä perinnästä huolehtivan palveluntarjoajan kanssa. Silloin kannattaa esimerkiksi arvioida, ovatko asiakkaille annetut maksuajat optimaaliset: Ripeä ja viiveetön puutuminen reskontrassa roikkuviin saataviin on väline parantaa yrityksen käyttöpääomaa.

– Myyntisaamisten kiertoajan nopeuttamisella voi olla iso taloudellinen vaikutus. Esimerkiksi 40 miljoonan euron liikevaihtoa tekevälle yritykselle laskujen maksuaikojen lyheneminen neljällä päivällä voi tuoda 100 000 euron tulosparannuksen vuodessa, Kurikka laskee.

Hän lisää, että yrityksen tulokseen vaikuttavat myös luottotappiot. Niiden todennäköisyys suurenee, mitä pitempään perinnän aloittamista lykätään.

Odottelu ei hyödytä asiakastakaan

Erääntyneistä maksuista muistuttaminen ilman ylimääräisiä viiveitä on Kurikan mukaan myös asiakkaan etu.

– Kenen tahansa on helpompi tunnistaa ja tarkistaa laskun peruste, kun asia on tuore. Aktiiviset, mutta asiakaslähtöiset perintätoimet voivat myös toimia herätyksenä, ja opettaa asiakasta muuttamaan käyttäytymistään ennen kuin seuraukset muuttuvat vakavammiksi.

Maksuaikojen piteneminen aiheuttaa paineita myös tuotteiden tai palvelujen hintojen nostoon, kun laskuttajalla on kiinni pääomia avoimissa saatavia. Tällaisia paineita voi tulla esimerkiksi kunnille, joilla on usein vaikeuksia saada kuntalaiset maksamaan ajallaan esimerkiksi terveydenhoitomaksuja.

31.3.2017
Teksti Matti Remes
Lataa tästä verkko-ostamisen avainluvuista kertova Lindorff Analyysi

Verifone Finland: Kokonaisvaltainen laskutus takaa myyntisaamisten nopean kierron

Muista maksumuistutus, se tehoaa!