TALOUSHALLINTO

Maksujen perintä painottuu nuoriin ikäryhmiin

Eläkeikäinen saa maksumuistutuksen nyt kaksi kertaa useammin kuin kolme vuotta sitten. Todennäköisimmin erääntyneitä laskuja peritään kuitenkin nuorilta 25–34-vuotiailta.

Maksujen perintä painottuu nuoriin ikäryhmiin

Vähittäisostokset korostuvat nuorten maksuviiveiden taustalla.

Uusimman Lindorff Analyysin mukaan laskuja erääntyy ja niitä peritään aikaisempaa tasaisemmin eri-ikäisiltä suomalaisilta.

Eniten erääntyneistä laskuista muistutetaan 25–34-vuotiaita. Heidän osuutensa kaikista Lindorffin maksumuistutuksen saaneista suomalaisista oli 24 prosenttia vuonna 2016. Viiveet laskujen maksussa painottuivat aikaisempaa nuorempiin ikäryhmiin: kaksi vuotta sitten maksumuistutuksia saivat eniten 30–39-vuotiaat.

Maksumuistutus yleisin 25–29-vuotiaalla

Lindorffin perintäpalveluista vastaavan Tuomas Kurikan mukaan maksuviiveiden painottumiselle entistä nuorempiin ikäryhmiin ei löydy yhtä syytä.

– Yleistyksiä on vaikea tehdä, sillä elämäntilanteet vaihtelevat. Osa nuorista opiskelee, osa on siirtymässä työelämään ja perustamassa perhettä. Aktiivinen kuluttaminen alkaa aikaisemmin kuin ennen ja rahareikiä on paljon, Kurikka toteaa.

Maksumuistutuksen saa useimmiten nuori kuluttaja

Tuomas Kurikan mukaan nuorilla lasku jää muistutuksestakin huolimatta maksamatta ja etenee varsinaiseen perintään useammin kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Suhteessa koko ikäryhmään useimmin maksusta muistutetaan 25–29-vuotiasta. Tämän ikäisistä suomalaisista 13 prosenttia sai viime vuonna Lindorffista maksumuistutuksen.

– Vähittäisostokset korostuvat nuorten maksuviiveiden taustalla. Osalla rahankäytön suhde maksukykyyn on hämärtynyt. Laskut maksetaan säännönmukaisesti muistutuksella, tai ne jäävät kokonaan avaamatta. Valitettavan usein herätys tulee vasta, kun maksuhäiriö on jo rekisterissä.

Seniorien viiveet yleistyneet lyhyessä ajassa

Vielä nuoria aikuisia enemmän viiveet laskujen maksussa ovat yleistyneet yli 65-vuotiailla. Heitä on maksumuistutuksen saaneista suomalaisista jo yli 10 prosenttia, kun vastaava osuus kaksi vuotta aiemmin oli 6 prosenttia. Vieläkin nopeammin maksumuistutukset ovat lisääntyneet yli 70-vuotiailla.

Kurikka huomauttaa, että eläkeikäiset ovat Suomessa suurin ikäluokka ja heidän kyvystään hoitaa maksuliikennettä ja raha-asioita on syytä kantaa huolta. Seniorien maksuongelmia ei kuitenkaan pidä liioitella, Kurikka muistuttaa.

– Kaikista 65-täyttäneistä Lindorffin maksumuistutuksen sai viime vuonna 3 prosenttia. Vastaava luku esimerkiksi 25–45-vuotiaiden kohdalla oli 12 prosenttia.

Ikäihmiset hoitavat maksumuistutukset tunnollisemmin

Kurikan mukaan seniorit maksavat laskun tunnollisemmin maksumuistutuksen jälkeen kuin nuorempi aikuisväestö. Toisin sanoen yli 65-vuotiaiden kohdalla lasku etenee perintään selvästi harvemmin kuin alle 35-vuotiailla.

Kaikkiaan noin 30 prosenttia maksumuistutuksista jää maksamatta ja perintää jatketaan.

– Osuus on hieman kasvanut edellisvuodesta, Kurikka arvioi, ja muistuttaa, että eri laskutyyppien välillä on suuria eroja. Terveydenhoito- ja päivähoitomaksujen kaltaisia kunnalliset maksut maksetaan heikommin kuin sähkölaskun tapaiset arjen pakolliset maksut.

Lindorff Analyysissa tarkastellaan myös perintään siirtyneiden laskujen jakautumista eri ikäryhmissä. Muutokset ikäryhmien välillä ovat samansuuntaisia, joskin lievempiä kuin maksumuistutusten kohdalla.

11.4.2017
Teksti Matti Remes
Lataa tästä verkko-ostamisen avainluvuista kertova Lindorff Analyysi

Muista maksumuistutus, se tehoaa!