COMPLIANCE

Lukusuositus: kuluttaja-asiamiehen linjaukset kuluttajaluotoista ja maksamisesta verkkokaupassa

Lindorffin Maija Karskela arvioi kuluttajaluottojen tarjoamista ja verkkokaupan maksutapoja koskevia linjauksia, jotka kuluttaja-asiamies julkaisi keväällä.

Kuluttaja-asiamiehen linjaukset

Linjausten mukaan kuluttajaluottojen tarjoajien ja verkkokauppojen on tarjottava kuluttajalle tietoa vaivattomasti.

Kuluttaja-asiamies sai keväällä valmiiksi uudet linjaukset kuluttajaluottojen tarjoamisesta sekä maksamisesta verkkokaupassa.  Linjauksissa on käytetty toimialojen ja sidosryhmien näkemyksiä, mutta viime kädessä kyse on kuluttaja-asiamiehen suosituksista.

Linjaukset sisältävät käytännönläheisiä ohjeita sekä kuluttajaluottojen tarjoajille että verkkokaupoille, jotka välittävät kauppapaikassaan luottoja esimerkiksi erämaksumahdollisuuden muodossa. Tarkoituksena on opastaa, miten maksamiseen liittyvät palvelut toteutetaan verkkokaupassa niin, että lain vaatimukset täyttyvät.

Luotonantajille ohjaava rooli

Luottomahdollisuutta kauppapaikassaan tarjoava verkkokauppa ja varsinainen luotonantaja ovat usein eri yrityksiä. Niille kuuluvat velvoitteet ovat osittain päällekkäiset. Käytännössä molemmat ovat vastuussa ainakin siitä, että luoton tarjoamiseen liittyvää lainsäädäntöä noudatetaan verkkokaupassa.

Kuluttaja-asiamiehen toive ja suositus on, että luotonantajat ohjeistaisivat verkkokauppoja lainsäädännön noudattamisessa, ja tekisivät myös tarkastuksia, että näin todella tapahtuu. Molemmat ovat kuitenkin aina itsenäisesti vastuussa omien velvoitteidensa noudattamisesta.

Havainnolliset esimerkit opastavat

Varsinkin Maksaminen verkkokaupassa -linjaus on varsin tervetullut linjanveto tilanteessa, jossa sähköinen kaupankäynti kasvaa kohisten ja verkkokaupassa tarjottavat maksutavat ovat monipuolistuneet.

Verkkokaupan kasvu edellyttää kuluttajien luottamusta. Yritysten onkin tärkeä huolehtia siitä, että menettelytavat ovat lainmukaisia ja vastuullisia. Kuluttaja-asiamiehen linjaukset sisältävät yksinkertaisia ja havainnollisia esimerkkejä, jotka kuvaavat ostospolun vaiheita ja selventävät, miten maksutapa pitää esittää verkkosivustoilla.

Lindorff tarjoaa kuluttajille hyödykesidonnaisia kulutusluottoja verkkokauppojen lasku- ja erämaksutavan muodossa, ja tässä roolissa kommentoimme linjausluonnoksia niiden valmisteluvaiheessa. Lindorffin näkemys on, että verkkokauppiaan pitää voida toteuttaa verkkosivustollaan viestintää ja mainontaa tuotteen yhteydessä monella tapaa. Esimerkiksi kuvaesimerkkien mukainen markkinointi on käytännössä mahdollinen tilanteessa, jossa mainostetaan vain yhtä maksutapaa ja yksittäistä maksuehtovaihtoehtoa.

Mikä on selkeää ja vaivatonta informointia?

Kuluttajan on nähtävä luottojen markkinoinnissa vaaditut tiedot vaivattomasti. Tämä ei linjauksen mukaan toteudu, jos ”kuluttajan tulee muita tietoja erikseen etsiä tai ’näpäyttää’ näkyviin”.

Lindorffin näkemyksen mukaan markkinoinnissa pitää voida hyödyntää esimerkiksi lisätietolinkkejä ja alavalikoita. Erityisesti mobiilioptimoitu verkkoasiointi edellyttää linkkien ja alasvetovalikkojen käyttämistä, eikä niitä voi verrata esimerkiksi silloin tällöin nähtyyn, tarkoitukselliseen pienen fonttikoon käyttämiseen.

“Lue lisätiedot tästä” -tyyppinen ohjaus on selkeää ja vaivatonta ja varmistaa sen, että asiat voidaan selittää kuluttajalle riittävällä laajuudella, erityisesti silloin kun tilanpuute rajoittaa viestintämahdollisuuksia.  Käytännössä vain tällä tavoin on mahdollista antaa useita erilaisia esimerkkejä kulutusluoton kuukausierävaihtoehdoista. Muunlainen toteutus ei yleensä ole toiminnallisesti mahdollista ja vaikeuttaisi liikaa varsinaista asiointia.

Lainsäädännön ja oikeuskäytännön perusteella ja myös luotonannon kestävyyden kannalta on selvää, että kuluttajan pitää saada vaivattomasti oikeanlainen kuva maksutapojen ominaisuuksista. Alas vedettävät tekstikentät, ponnahdusikkunat ja linkkien taakse sijoitetut tekstit eivät saa johtaa siihen, että kuva maksutavan ehdoista ja kustannuksista hämärtyy.

Sen, miten tiedot käytännössä esitetään yksittäisessä mainoksessa ja osana verkkokaupan asiointia, täytyy kuitenkin voida perustua kokonaisarvioon, kuten lain esitöissäkin asia on ilmaistu.

17.8.2017
Maija Karskela, yhtiölakimies, Lindorff Oy
maija.karskela@lindorff.com
Lataa webinaarimateriaalit verkosta

Suomalaiset luottavat laskuun maksutapana

5 vinkkiä verkko-ostosten määrän ja arvon kasvattamiseen