PYKÄLÄT

Laskujen maksuaika rajataan 30 päivään

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista muuttui toukokuun alusta lukien. Uudessa laissa pyritään rajoittamaan yritysten välisiä maksuaikoja 30 päivään.

 

laki-kuvat_Artboard 6Uuden lain mukaan maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Ennen raja oli 60 päivää. Presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut lakimuutoksen, ja laki astuu voimaan 1.5.2015.

Suomen Yrittäjät ovat kiitelleet muutosta, sillä sen mukaan ylipitkät maksuajat ovat ajaneet pienyrityksiä taloudellisiin vaikeuksiin.

– Se, että toinen osapuoli vain ilmoittaa maksuehtojen pidentyneen, ei ole sopimista, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula toteaa.

Makkulan mukaan lakiuudistus osoittaa, että lainsäätäjä tarkoittaa hyväksyttäväksi maksuajaksi nimenomaan 30 päivää. Pidemmästä maksuajasta voi silti edelleen sopia.

Suomen Yrittäjät teki loppuvuodesta 2013 oikeusministeriölle aloitteen maksuehtolain muuttamisesta niin, että kaupallisten sopimusten maksuajat saisivat olla korkeintaan 30 päivää. Samoihin aikoihin eduskunnassa tehtiin suunnilleen saman sisältöinen lakialoite, jonka allekirjoitti yli sata kansanedustajaa.

Profit kertoi maksuehtolain valmistelusta joulukuussa

Pitkät maksuajat ajavat talousvaikeuksiin

Syksyn 2013 PK-yritysbarometrissa 44 prosenttia vastaajista kertoi, että oli joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuajan. Näistä lähes viidennes oli joutunut hyväksymään 60 päivän maksuajan. Valtaosa kyselyihin vastanneista yrittäjistä ei ollut tyytyväisiä nykyiseen maksuaikojen sääntelyyn.

Kun pk-yritys ei saa ajoissa maksua toimittamastaan palvelusta tai tuotteesta, se joutuu helposti itse vaikeuksiin, kun maksua odottavan yrityksen pitää löytää korvaavaa käyttöpääomarahoitusta. Pahimmillaan yritys ei saa lyhytaikaista käyttöpääomarahoitusta, ja se joutuu maksuvaikeuksiin.

Pitkien maksuaikojen aiheuttamat kustannukset heijastuvat hintoihin. Kohtuullisten maksuehtojen varmistaminen lisää rahan kiertonopeutta yhteiskunnassa.

15.4.2015
Teksti: Lindorff