TALOUSHALLINTO

Suomalaiset luottavat laskuun maksutapana

Kuluttajat pitävät laskua luottokorttia tai käteistä parempana maksutapana. Laskun avulla aikaistetaan ostopäätöstä ja mahdollistetaan arjen suuremmat hankinnat, kuitenkin omaa taloutta halliten.

Lasku koetaan turvalliseksi maksutavaksi paitsi teknisessä myös taloudellisessa mielessä, Elina Gustafsson tietää.

Lasku koetaan turvalliseksi maksutavaksi paitsi teknisessä myös taloudellisessa mielessä, Elina Gustafsson tietää.

Suomalaisten luottamus laskulla tapahtuvaa maksamista kohtaan on vahva. Lindorffin kuluttajakyselyyn osallistuneista, laskua ostoksensa maksamiseen käyttäneestä suomalaisesta useampi kuin yhdeksän kymmenestä (94 %) pitää laskua muita maksutapoja hyödyllisempänä.

Lindorffin tuotepäällikkö Elina Gustafssonin mukaan laskun suosio perustuu sen tuttuuden lisäksi käytön helppouteen ja turvallisuuteen: Tuotteeseen saa tutustua kotona kaikessa rauhassa ennen maksamista. Verkkokaupassa ei tarvitse huolehtia tietoturvariskeistä tai pelätä kauppiaan konkurssia. Samalla alenee kynnys tehdä hankintoja pienemmistäkin verkkokaupoista.

– Kuluttajat arvostavat hyötyinä laskun joustavuutta ja valinnanvapautta. Hankinnan ajankohta ei ole sidottu tiettyyn hetkeen, kuten palkkapäivään. Lasku on kuluttajien mielestä myös taloudellisessa mielessä turvallinen: sen koetaan lisäävän suunnitelmallisuutta ja omaa kontrollia raha-asioihin, Gustafsson kertaa kyselyn tuloksia.

diagrammi_k

Lasku nopeuttaa ostopäätöstä

Kaupan liiton tuoreen selvityksen mukaan merkittävin syy verkko-ostoksen keskeytymiseen on, että asiakas ei löydä mieleistään maksutapaa verkkokaupan valikoimista. Selvityksen mukaan yli 40 prosenttia verkko-ostajista keskeytti viimeisen vuoden aikana ostamisen maksamisvaiheessa.

– Verkkokauppojen on tärkeä tiedostaa, miten suuri merkitys maksutavoilla on kuluttajan ostoskäyttäytymiseen ja sitä kautta myyntiin. Osa kauppapaikoista erottuu kilpailijoistaan tarjoamalla laskulla kulutonta maksuaikaa. Tämä on erinomainen oivallus, sillä hyvät kokemukset kannustavat uudelleenostoon ja sitouttavat asiakasta kauppapaikkaan, Elina Gustafsson sanoo.

Lindorffin kyselyssä lähes joka toinen kuluttaja (46 %) kertoi tehneensä ostopäätöksen kaupassa nopeammin laskuvaihtoehdon ansiosta. Laskulla maksamisen mahdollisuus myös aikaisti hankinnan tekemistä (34 %) ja lisäsi kuluttajan tekemiä ostoksia (26 %).

Maksuaika mahdollistajana

Vieläkin suurempi vaikutus ostopäätöksiin on mahdollisuudella maksaa ostos useammissa maksuerissä, pitemmän maksuajan kuluessa. Lähes joka toinen (46 %) kertoi ostaneensa erämaksun avulla avulla tuotteen tai palvelun, joka olisi jäänyt hankkimatta ilman pitempää maksuaikaa.

– Kertaluottoon perustuva erämaksu mahdollistaa kuluttajalle kestävämmät ja laadukkaammat ostokset. Se auttaa myös monissa arkisissa tilanteissa hankkimaan esimerkiksi terveys- tai huoltopalvelun silloin kun sitä akuutisti tarvitaan, Gustafsson tiivistää.

Kyselyn mukaan kuluttajat ovat halukkaita käyttämään erissä maksamisen mahdollisuutta erityisesti silloin, kun ostoksen arvo ylittää 200–300 euroa. Maksutapavalinnat riippuvat luonnollisesti  tuoteryhmästä ja kauppapaikasta: lastenvaateiden verkkokaupassa käyttäydytään eri tavalla kuin autoa huollettaessa korjaamolla, Gustafsson muistuttaa.

Elina Gustafssonin mukaan monipuolisen maksutapavalikoiman ansiosta asiakkaille voidaan tarjota parempia asiointikokemuksia, edistää oman kauppapaikan kilpailukykyä ja lisätä myyntiä.

– Kauppapaikoissa on hyvä muutoinkin miettiä tuotteiden ostospolkuja, tuoda esiin esimerkiksi kuukausittaisia maksuerävaihtoehtoja ja tarjota kanta-asiakkaille erilaisia maksutapaetuja ostopäätöksen vahvistamiseksi.

Lindorffin lasku- ja erämaksutapa edellyttää myönteistä luottopäätöstä, joka tehdään reaaliaikaisesti ostohetkellä. Maksuhäiriötietojen lisäksi päätöksessä hyödynnetään myös luotonantajan eli Lindorffin tytäryhtiön Lindorff Investin tietoja asiakkaan aikaisemmasta maksukäyttäytymisestä.

Gustafssonin mukaan vastuullisesti tehty luottopäätös on olennainen osa laskuun ja maksuaikaa perustuvien maksutapojen turvallisuutta. Se toimii kuluttajan suojana paitsi maksukyvyn näkökulmasta myös mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa.

– Luotonmyöntäjän vastuullisuus on osa onnistunutta kaupantekoa, ja palvelee kaikkia osapuolia, summaa Gustafsson.

Lindorff kartoitti mielipiteitä ja kokemuksia kauppapaikoissa tarjolla olevista maksutavoista maaliskuussa 2016. Kyselyyn vastasi 3 000 Lindorffin lasku- ja erämaksutapaa käyttänyttä kuluttajaa. Laskun hyödyllisyyttä muihin maksutapoihin verrattuna arvioi kyselyssä 850 kuluttajaa.

30.11.2016
Teksti Ari Rytsy ja Lindorff