Kuluttajaluottojen luottokustannuksiin tulossa katto

Oikeusministeriö valmistelee kuluttajaluottojen luottokustannuksille ylärajaa. Kesällä valmistuneessa lakiehdotusluonnoksessa sääntely ulotetaan koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja, myös verkko-ostoksiin sidottuja luottoja.