TALOUSHALLINTO

Dashboard-raportointi auttaa seuraamaan perintää ja sen tuloksia

Dashboard-raportointia käyttäneet taloushallinnon ammattilaiset kiittävät selkeää näkymää perinnän tilanteeseen ja onnistumiseen, sekä raporttien kokoamisen helppoutta. Uusi raportointityökalu julkaistiin Lindorffin Access-palvelussa syksyllä.

Helposti muokattavasta dashboardista saa kokonaiskuvan tilanteesta yhdellä silmäyksellä.

Helposti muokattavasta dashboardista saa tilanteesta kokonaiskuvan yhdellä silmäyksellä.

Dynaamisiin kuvaajiin perustuva raportointityökalu on kehitetty vastaamaan erityisesti taloushallinnon johtamisen tarpeisiin myyntisaatavien ja perinnän seurannassa. Puoli vuotta Access-verkkopalvelussa käytössä ollut työkalu on saanut käyttäjiltään hyviä arvioita.

Eniten kiitoksia raporttityökalu saa selkeydestä ja helppoudesta. Seitsemän kymmenestä käyttäjäkyselyyn osallistuneesta piti raporttien kuvaajia ja mittaristoa visuaalisesti selkeinä. Yhtä moni arvosti raportointityökalun helppokäyttöisyyttä.

”Yhdellä silmäyksellä selviävät perusasiat, muun muassa saatavan määrä, onnistumiset ja eurot,” eräs vastaaja kiteytti monen kokemukset.

Jatkokehityksen osalta toivottiin nykyistä monipuolisempia suodatusmahdollisuuksia, kuten myös mahdollisuutta pureutua tilastonäkymistä suoraan yksittäisten toimeksiantojen tasolle.

Myyntisaatavien ja perinnän KPI:t näkyväksi

Dashboard-työkalun dynaamisilla raporteilla käyttäjä voi pureutua laskutuksen ja perinnän avainlukuihin: erääntyneiden myyntisaatavien määrään, kassavirtaan ja perinnässä onnistumiseen. Useampi kuin joka toinen käyttäjistä kokikin uuden raporttityökalun lisänneen ymmärrystä perinnästä olevista saatavista. Osa arvosti myös työkalusta saamaansa apua luottotappioiden ennakoinnissa.

Avainluvut ja trendit esitetään visuaalisena koosteena, jonka erilaisissa taloushallinnon rooleissa toimivat ammattilaiset voivat vaivattomasti muokata haluamakseen mittaristoksi.

Siinä missä talousjohtajalle riittää kuukausittainen raportti perinnässä avoimena olevista saatavista sekä toteutuneesta kassavirrasta, perintäpäällikkö voi luoda viikoittaisen näkymän perinnässä onnistumiseen ja saatavien tilaan perintäprosessissa. Controlleria saattaa puolestaan kiinnostaa kassavirta ja avoimien saatavien tilanne – nämäkin voi koota valmiiksi, päivittyviksi kuvaajiksi vertailuajanjaksojen kanssa.

Dynaaminen myyntisaatavien raportointi on tätä:

  • Käyttäjän itse määrittelemät raportti- ja trendinäkymät, joiden data päivittyy kerran viikossa.
  • Visuaaliset, selkeät kuvaajat ja mittariston muun muassa myyntisaatavien ja erääntyneiden luottojen määrään ja niiden tilaan perinnässä, kassavirtaan ja perinnässä onnistumiseen.
  • Perintäkumppanin onnistumisen seurannan.
  • Helpon hyödynnettävyyden raportoinnissa, presentaatioissa ja päätöksentekotilanteissa.
  • Raportointityökalu tarjotaan osana Lindorffin Access-palveluportaalia.
19.4.2018
Anne Penttilä

Myyntisaatavien raportointi ja seuranta helpottuu