Artikkelit avainsanalla: kuluttajansuoja

Lakiesityksessä tullaan myös linjaamaan, ettei kuluttajalla ole velvollisuutta maksaa luottokustannuksia, jos luotonantaja on rikkonut korkokattoa.

LUOTONANTO

Kuluttajaluotoille kaavaillaan korkokattoa

Oikeusministeriö valmistelee korkokaton säätämistä 2 000 euron suuruisille ja sitä suuremmille kuluttajaluotoille. Sääntelyn piiriin ovat tulossa myös verkkokaupassa yleistyneet ostoksiin sidotut kuluttajaluotot.

PYKÄLÄT

Vaihtoehtoja kuluttajariitojen ratkaisuun

Uusi laki kokoaa yhteen oikeudenkäynnin vaihtoehdot kuluttajariita-asioissa. Kuluttajariita- ja liikennevahinkolautakunnan lisäksi kuluttajien valituksia käsitellään tulevaisuudessa verkkovälitteisesti EU:n asiointipisteessä.