BLOGI

5 keinoa myyntilaskutuksen tehostamiseen

Automatisoitu myyntilaskutus takaa sen, että yrityksen käyttöpääomaa hallitaan mahdollisimman tehokkaasti, Mikko Hautamäki kirjoittaa blogissaan.

Digitalisaatio pakottaa yritykset tehostamaan liiketoimintaansa, sillä ulkomaiset kilpailijat hiipivät kevyillä kustannusrakenteilla myös Suomeen. Prosessien automatisointi ja suoraviivaistaminen ovat osa digitalisaatiota, joka näkyy jokaisen yrityksen arkipäivässä.

Laskutus on jokaisen yrityksen rutiininomainen toiminto, mutta sen on toimittava saumattomasti ja suoraviivaisesti, sillä jokainen laskutettu euro sitoo yrityksen käyttöpääomaa laskun maksuajan verran. Mitä kauemmaksi eräpäivästä maksu siirtyy, sitä epätodennäköisemmin lasku tulee maksetuksi.

Laskutuksen voi hoitaa itse tai kumppanin kautta, mutta jokaisen yrityksen olisi hyvä pohtia, onko nykyinen laskutusprosessi automatisoitu ja tukeeko se yrityksen ydinliiketoimintaan keskittymistä. Voidaanko reskontran hoidossa keskittyä vaativimpiin, aidosti liiketoimintaa tukeviin työtehtäviin? Alla olevan viiden kohdan listan avulla voit tarkistaa, ovatko seuraavat tekijät huomioitu nykyisessä myyntilaskutuksessasi:

1. Saumaton laskutusprosessi

Toimivassa myyntilaskutuksessa laskutusprosessi etenee saumattomasti. Laskut lähtevät maailmalle heti, kun tuote on myyty tai palvelu suoritettu. Maksuvalvonta on viiveetöntä ja jokapäiväistä kaikkien suoritusten osalta, ja tällöin myös reskontra on ajan tasalla.

2. Asiakkaille tarjotaan heille sopivin laskutustapa

Laskut tulevat paremmin maksetuksi, kun asiakkaille tarjotaan heille sopivin laskutustapa – verkkolaskut jäävät muita laskuja harvemmin maksamatta. Lindorff Analyysin mukaan verkkolasku on tehokkain laskutusmuoto, ja 79 % näistä laskuista maksetaan eräpäivään mennessä. Kuluttajien parissa suoramaksu on tehokkain laskuttamisen muoto ja 88 % laskuista maksetaan eräpäivään mennessä.

3. Maksamisen asiakaspalvelu on asiantuntevaa

Myös maksamisen asiakaspalvelun pitää olla asiantuntevaa ja asiakkaiden helposti tavoitettavissa, sillä keskimäärin joka kymmenes asiakas on yhteydessä asiakaspalveluun laskun saatuaan. Asiakaspalvelun asiantuntijuus korostuu myös laskun maksamisesta neuvoteltaessa.

4. Myyntilaskutuksen korkea automaatioaste

Tehokas myyntilaskutus syntyy myös siitä, että yrityksen myyntireskontran hoitamiseen käytetty järjestelmä tukee mahdollisimman korkeaa automaatioastetta ja järjestelmän käytettävyys manuaalitöiden tekemiseksi on hyvä, jotta nämä työt voidaan hoitaa mahdollisimman helposti.

5. Muistutus- ja perintäpalvelut osana laskutusprosessia

Toimivasta luottopolitiikasta huolimatta kaikki asiakkaat eivät aina maksa ajallaan. Tämän takia muistutus- ja perintäpalveluiden pitää liittyä kiinteästi laskutuspalveluun. Kaikille asiakkaille ei tarvitse lähettää muistutuskirjettä, vaan muistutusprosessia voidaan myös räätälöidä asiakassuhteen ja asiakkaan maksukäyttäytymisen mukaan.

 

Automatisoitu myyntilaskutus takaa sen, että yrityksen kassa kiertää mahdollisimman tehokkaasti.

Automatisoitu myyntilaskutus takaa sen, että yrityksen kassa kiertää mahdollisimman tehokkaasti.

Digitalisaatio ja yritysten olemassa olevien toimintamallien kriittinen tarkastelu tarjoaa yritykselle mahdollisuuksia myös laskutuksen eri vaiheiden tehostamiseen. Automaation hyödyntäminen laskutuksessa  ja myyntireskontran hoitamisessa varmistaa nopean kassakierron, joka puolestaan vähentää yrityksen tarvitseman käyttöpääoman määrää. Yritys voi myös oppia jokaisesta vaiheesta, jonka lasku kulkee matkallaan: Kuinka moni luottopäätös meni läpi? Entä kuinka moni asiakkaista maksoi laskun yli seitsemän päivää myöhässä?

Tämän maksamisesta syntyvän datan avulla voidaan kehittää ja automatisoida koko laskutusprosessi luotonmyöntämisestä siihen asti, kun lasku tuli maksetuksi.

 

mikko_profit_nelio

Mikko Hautamäki on luotollisen kaupankäynnin asiantuntija, joka keskittyy työssään asiakkaille toteutettavien saatavienhallinnan ratkaisujen suunnitteluun. Vapaa-ajan Mikko viettää perheen kanssa mökkeillessä ja liikuntaharrastusten parissa.

LinkedIn: Mikko Hautamäki

 

11.10.2016